Baby’s in de kinderopvang herkansing

E-learning module inclusief certificaat.
Deze module voldoet aan de scholingseisen Wet IKK.

Let op: door een vernieuwing in de module wordt theorie nog beter begeleid naar de praktijk. Hiervoor dien je ingevulde en door leidinggevende getekende praktijkopdrachten te uploaden. Wanneer je alle zes de praktijkopdrachten voldoende hebt gemaakt ontvang je van E-schoolkinderopvang een certificaat waarmee je voldoet aan de eisen vanuit de Wet IKK. De praktijkopdrachten worden ook beoordeeld door E-schoolkinderopvang. Lees in veelgestelde vragen hoe je de praktijkopdrachten kunt uploaden.

Je aankoop bevat:
Theoretisch deel (4 uur) | Zes praktijkopdrachten (14 uur) | Bibliotheek (4 uur) |
Afsluitende kennistoets (½ uur) I 1 Herkansingstoets is mogelijk (½ uur) I

Heb je deze module niet behaald en wil je nog een toetskans? Neem dan contact op met helpdesk@e-schoolkinderopvang.nl voor een nieuwe betaalde module.

€ 50,00 50.0 EUR

€ 50,00

In winkelwagen

E-learning; interactief en praktijkgericht professionaliseren


E-learning door E-schoolkinderopvang.nl

Met certificaat 

Na een succesvol afgeronde kennistoets ontvang je het certificaat
Deze module voldoet aan de scholingseisen Wet IKK. 

Totaal 22,5 uur studiebelasting

Herkansing toets is eenmaal mogelijk

Sample 1 for three columns

Wat ga je leren in deze opleiding? 

De ontwikkeling van baby’s: Je leert welke ontwikkelingsgebieden er zijn. Hoe jij de ontwikkeling van een baby kunt stimuleren. Hoe je vanuit de vier pedagogische doelen kan werken en jouw handelen afstemt op de behoefte van iedere individuele baby.

Communicatie met baby’s: Je leert wat belangrijk is bij het contact maken met baby’s. Welke zes interactie-vaardigheden er zijn. Waarom deze vaardigheden belangrijk zijn. Hoe je deze interactievaardigheden kunt toe passen.

Dag- en groepsindeling: Je leert wat de kenmerken van een goede en duidelijke dag- en groepsindeling voor baby’s zijn. Hoe je de eigen dag- en groepsindeling kan evalueren en verbeteren. Wat de belangrijkste principes van samenwerken in een team zijn.

Spelactiviteiten met baby’s: Je leert welke activiteiten geschikt zijn voor baby’s en hoe je spelactiviteiten kan begeleiden. Hoe je met verschillende soorten spel verschillende ontwikkelingsgebieden kunt stimuleren. Hoe alledaagse momenten (bijv. verschonen) met de baby kunnen uitnodigen tot spel / activiteit.

Leefomgeving van baby’s: Je leert welke kenmerken er zijn voor de inrichting van een goede groepsruimte voor baby’s. Hoe je de eigen groepsruimte en speelomgeving van baby’s kan evalueren en verbeteren. Welke materialen geschikt zijn voor de ontwikkeling van baby’s en op welke manier deze kunnen worden gebruikt in interactie met baby’s.

Samenwerken met ouders: Wat belangrijke aspecten zijn die als handvat kunnen dienen voor het opbouwen van een wederkerige relatie met ouders. Het belang van goed afstemmen van zorg en begeleiding van de baby met ouders om de baby beter te begrijpen. 

Praktijkopdrachten

Via de praktijkopdrachten ga je daadwerkelijk met de theorie aan de slag en kun je samen met jouw collega’s nadenken over hoe jullie echt de kwaliteit van de babyopvang kunnen verbeteren. Om de transfer van de theorie naar de praktijk beter te begeleiden en te borgen vragen wij je na het uitvoeren van de zes praktijkopdrachten je pedagogisch coach of leidinggevende haar of zijn feedback te geven en deze te noteren en te ondertekenen. Daarna wordt beoordeeld of het certificaat is behaald. 

Ben je gastouder?

De praktijkopdrachten geven gastouders handvaten om zelf hun dagelijkse pedagogische praktijk te verbeteren. De praktijkopdrachten bieden ook de bemiddelingsmedewerkers de gelegenheid om aan de kwaliteit van de opvang te werken. Zij bieden een kader voor inhoudelijke verdieping in de werkbezoeken van de bemiddelingsmedewerker aan de gastouder. Maar geven ook meer diepgang aan thema avonden, intervisiebijeenkomsten of gezamenlijke overleggen van (gast)ouders met elkaar onder begeleiding van de bemiddelingsmedewerker. Sommige praktijkopdrachten lenen zich goed voor een gericht werkbezoek van gastouders bij elkaar.

Gastouders werken in hun eigen huis of in het huis van de vraagouder en veelal, met uitzondering van een stagiaire, alleen. Feedback organiseren van collega’s vraagt enige mate van flexibiliteit, creativiteit , betrokkenheid bij het vak en extra inzet van het gastouderbureau en de gastouders. Voor elk kind is een verantwoorde pedagogische opvang noodzakelijk voor de ontwikkeling, welbevinden en gezond opgroeien tijdens de opvang.

Wij maken daarom in de praktijkopdrachten geen onderscheid tussen de eisen die we stellen aan gastouders en pedagogisch medewerkers. Wij zien de gastouderopvang als een volwaardige officiële vorm van kinderopvang. Wanneer onderlinge feedback organiseren niet mogelijk lijkt denken we graag met je mee over oplossingen.

Verdieping

Wil je na het volgen van deze e-learning graag meer verdieping? Kijk dan eens naar onze andere e learning modules en training Baby’s in de kinderopvang (aangeboden door Kans²). Neem voor de mogelijkheden tot verdieping contact met ons op. 

Bibliotheek 

In de bibliotheek vind je veel praktische informatie voor het werken met baby’s. Je kunt de informatie ook goed gebruiken in jouw contacten met ouders of in een nieuwsbrief aan ouders. Daarnaast heb je toegang tot de algemene bibliotheek met informatie over een breed scala van onderwerpen die te maken hebben met het werken met kinderen in de kinderopvang.